06/05/20

Poemas e Stop motion

Empregamos os poemas creados mediante "limerick" como guións dos nosos Stop motion!

⇖Daniela⇘

⇗Moisés⇘

⇖Carmela⇘


⇖Icía⇘

⇙Alejandro⇘

⇖Germán⇘

⇗Dylan⇘


⇙Sofía⇘


⇙Carla⇗


⇘Lucía⇙


⇘Alma⇖⇗Antía⇘⇙Melisa⇘


Ada⇘⇙


2 comentarios: